Visitation

Du skal visiteres af en fængselsbetjent, inden du kan komme ind til besøg. 

Det betyder, at
  • Du bliver afvist hvis du vurderes påvirket af narkotika eller alkohol.
  • Før visitationen skal du anbringe alle tasker, overtøj og lignende i et aflåst skab.

De genstande, som du må have med til besøget, bliver visiteret, og du skal selv gå igennem en metaldetektorkarm. 
Smykker, ure samt alle løse effekter lægges på en bakke og fremvises til personalet, før du går igennem metaldetektorkarmen.

Se tilladte genstande ved at klikke her. 

Hvis metaldetektorkarmen giver udslag, bliver du yderligere visiteret ved hjælp af en håndholdt metaldetektor.

Du skal give samtykke til at du vil visiteres. Såfremt du afviser visitation, medfører det at besøget aflyses.