Telefonering

Klienter på Københavns Fængsler har som udgangspunkt ikke mulighed for at telefonere.

Klienterne er derfor først og fremmest henvist til brevveksling, men der kan dog i særlige tilfælde gives tilladelse til at benytte en telefon.

Klienter med besøgs- og brevkontrol kan ikke telefonere uden politiets tilladelse.