Henvendelse til sundhedspersonalet vedrørende indsatte

Sundhedspersonalet ved Københavns Fængsler har tavshedspligt, og må derfor ikke udtale sig om en klient uden dennes samtykke. Dette gælder også oplysninger i forbindelse med, om den pågældende er indsat i Københavns Fængsler.

Hvis du som pårørende til en klient har behov for kontakt til sundhedspersonale, fx ved oplysninger om medicinsk behandling eller videregivelse af vigtige helbredsmæssige oplysninger, kan sundhedspersonalet kontaktes telefonisk i tidsrummet 08:00-14:30 på hverdage.

Hvis du ved i hvilken afdeling i fængslet din pårørende sidder, kan du kontakte sygeplejersken direkte.

Der kan ikke indleveres effekter til klienter såsom medicin, kontaktlinser og andet, uden at der foreligger en konkret aftale med sygeplejerske om dette.