Sundhed

Klienterne har krav på samme sundhedsmæssige behandling, som tilbydes udenfor murene. Der er derfor ansat en sundhedsgruppe på Københavns Fængsler, der består af ca. 20 sygeplejersker og 6 læger. Herudover er der en sygeplejefaglig leder, en oversygeplejerske og en administrerende overlæge.

Sundhedsgruppen er en stabsfunktion, der betjener både Vestre hospital, resten af Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel og Politigårdens Fængsel.
Betjeningen af disse foregår fra lokale sygeplejerskekontorer, og sundhedspersonalet er derfor en integreret del af det tværfaglige samarbejde omkring behandlingen af klienterne. Der er læge og sygeplejedækning af Københavns Fængsler døgnet rundt.

I 2002 fik Vestre Hospital
en ny og moderne undersøgelsesstue
.

Der er endvidere tilknyttet psykiater, psykolog samt diverse speciallæger, der tilser klienterne i fængslet, samt en fysioterapeut, sekretær og bioanalytikere.

I kraft af Vestre Hospital er Vestre Fængsel det eneste fængsel i Danmark, der har døgndækning af læger og sygeplejersker.

Henvendelse til sundhedspersonalet vedrørende indsatte klik her