Skolen

Skolekontor  

Klienterne kan være beskæftiget på skolen, og på Københavns Fængsler tilbydes klienterne undervisning i en bred vifte af fag. 

Skolen har tilknyttet en stab af lærere, en skolekoordinator og en undervisningsleder, der sørger for, at skolen kan tilbyde undervisning i både almindelige boglige fag, IT, idræt, afspænding og forskellige kreative fag. 

Udover den almindelige undervisning bliver der hvert år også sammensat et særligt projektorienteret sommerskoleprogram.

På en gennemsnitlig skoleuge modtager ca. 120 klienter undervisning på skolen.

Bibliotek

Under skolen er der et tilhørende bibliotek, hvor klienterne har mulighed for at låne bøger, tegneserier, tidsskrifter mm.

Biblioteket

Der er blevet udarbejdet et bestemt turnussystem med hensyn til, hvornår klienterne på de enkelte afdelinger har mulighed for at låne bøger.

Derudover har alle klienter mulighed for at skrive en anmodningsseddel til biblioteket, hvis de ønsker at bestille bøger udenfor "åbningstid".