Sektion 3 - Beskæftigelsesafdeling

Når et menneske bliver sat i fængsel, er det en voldsom forandring fra den almindelige hverdag "ude i samfundet". Én af de indsatser, som traditionelt har afhjulpet følelsesmæssig stress, social isolering og kedsomhed, har været beskæftigelse af forskellig art.

Så når en person er varetægtsfængslet, har han/hun ret til beskæftigelse. Formålet er som sagt dels at skabe en indholdsrig og normal hverdag, dels at udvikle klienternes personlige og sociale færdigheder, så de bliver bedre rustet til at leve og fungere i samfundet efter løsladelsen.

Beskæftigelsesafdelingen på Københavns Fængsler består af Skole, Produktion og behandling - se mere i faktabokse i højre side

Beskæftigelsestilbuddene på Københavns Fængsler består blandt andet af værkstedsarbejde i produktionen. Dertilkommer undervisning i skolens regi samt en række forskellige behandlingstilbud omkring misbrug, vredeshåndteringskurser med mere.

 

Beskæftigelseschef på Københavns Fængsler

Sektionschef Charlotte Kann