Sektion 2

Sektionen består af belægsafdelingerne Vest  1 & 2, Vestre Hospital og Blegdamsvejens Fængsel.

På belægsafdelingerne er klienterne indsat, mens de for størstedelens vedkommende venter på eller er i gang med at få behandlet deres sag i retten.