Projektholdet

Projektholdet består af 7 medarbejdere: 1 behandlingsansvarlig, 5 behandlere og 2 studentermedhjælpere. 

  Susanne - Socialfaglig leder og behandlingsansvarlig. Uddannat socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i 1998. Har siden været ansat i Kriminalforsorgen og siden 1. januar 2012 på Københavns fængsler.
  Steen - Behandler og teamkoordinator. Færdiguddannet som socialrådgiver i 2006. Erfaring inden for misbrugsbehandling fra KABS Rusnavigatørerne, hvor målgruppen var unge under 25 år. Har afsluttet den kognitive grunduddannelse hos Wattar gruppen, taget kurser i den Motiverende Samtale samt er uddannet NADA-akupunktør. Ansat i POM fra januar 2014.
Anne - Behandler. Anne blev færdiguddannet som socialrådgiver i 2003. Anne arbejdede derefter i tre år med misbrugsbehandling på Rådgivningscenter Vest i København. Fra 2006 til 2009 arbejdede hun som kontaktperson i OPUS, som er et tilbud til unge med debuterende psykose. Anne har den etårige løsningsfokuserde uddannelse fra Solution, den kognitive grunduddannelse fra Wattargruppen og har desuden taget kurser i motiverende samtaler.
Nina - Behandler. Nina blev færdiguddannet som socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i 1994. Derefter har hun fulgt en række pædagogiske kurser og taget den kognitive grunduddannelse fra Wattar-gruppen. Hun har bl.a. arbejdet 4 år på Rådgivningscenter Vest. Nina har arbejdet i Projekt Over Muren siden juni 2010.
  Katrine - Behandler. Katrine blev færdiguddannet som socialrådgiver i 2001. Katrine arbejdede derefter i 2 år med flygtninge og indvandrere i Lokalcenter Brønshøj Husum. Siden da har Katrine arbejdet med misbrugsbehandling. Først på Rådgivningscenter Nord i København i perioden 2003-2008 og herefter i Center for Misbrugsbehandling også i København fra 2008 til 2013. Katrine har blandt andet en 1-årig uddannelse i Kognitiv Terapi samt diverse kurser i den Motiverende samtale. Derudover er Katrine uddannet NADA-akupunktør. Katrine har været ansat i Projekt Over Muren fra juni 2013.
Petrine - Behandler. Petrine blev færdiguddannet som pædagog i 2003. Hun arbejdede i KABS indtil 2008: Først hos Rusnavigatørerne, der varetager behandling af unge under 25 år med et overforbrug af hash og feststoffer, og derefter som behandler i KABS Glostrup-afdelingen med substitutionsbrugere. Petrine har desuden den kognitive grunduddannelse fra Wattar-gruppen, Kognitivt Psykolog Center. Ansat i Projekt Over Muren fra 2008
Carsten - studentermedhjælper og idrætslærer.
Samuel - studentermedhjælper. Samuel har en bachelorgrad i sociologi. Samuel har ansvaret for projektdokumentation og hjemmesiden. Ansat i Projekt Over Muren siden oktober 2013.