Produktion

Værksteder

Klienterne kan blandt andet have arbejde på et af værkstederne på Københavns Fængsler, hvor de blandt andet tager sig af diverse pakke-, monterings- og samlingsopgaver.

Værksted

  Et af værkstederne på Københavns Fængsler, hvor klienterne kan arbejde.


Cellearbejde
Klienter, der er udelukket helt eller delvist fra fællesskab kan have cellearbejde, der eksempelvis kan bestå af forskellige former for monteringsarbejde

Varerne, som produceres, sælges på lige vilkår som andre tilsvarende produkter og ud fra almindelige markedsvilkår.