Presseinformation

Københavns Fængsler vægter åbenhed i forhold til offentligheden højt.
Det er vores målsætning, at vi bidrager til, at borgerne og offentligheden har forståelse af og viden om vores opgaver, vilkår og resultater. Og at vi er med til at skabe et solidt og sagligt grundlag for den offentlige debat.

Vi har dog også et sikkerhedsmæssigt og et etisk hensyn at tage;

De fleste indsatte ønsker helt naturligt ikke at blive "udstillet". Når gæster udefra - herunder journalister, studerende m.fl. - skal ind i en afdeling med indsatte, er vi af sikkerhedsmæssige årsager også altid nødt til at have ekstra personale til at følge med, og det koster os en del ressourcer.
Derfor bliver vi nødt til nøje at prioritere imellem, hvilke projekter, vi kan være en del af.

Mediearkiv
Vi har derfor udarbejdet et mediearkiv, hvor journalister, skoleelever mv. kan hente billeder fra Københavns Fængsler, som må bruges til artikler, opgaver mv.

Vi bestræber os også på, at denne hjemmeside er så informativ og opdateret som muligt, så at man derigennem forhåbentligt kan få svar på mange af de spørgsmål, man må have. 

Se evt også "Spørgsmål & svar", som giver svar på mere generelle spørgsmål om Kriminalforsorgen (åbnes i nyt vindue).

Henvendelser fra pressen, skoleklasser mv.
Henvendelser skal ske til kf@kriminalforsorgen.dk

Hvis man ønsker at gennemføre et projekt, hvori vi er en deltagende part, så skal der altid være en gennemarbejdet og klar projektbeskrivelse. Hertil vil vi kræve et samtykke til, at vi tjekker, at der i Kriminalregisteret ikke er forhold, som taler imod et besøg i fængslet.

Journalister, som ønsker samtale med konkrete indsatte kan henvende sig til os på ovenstående mail-adresse. Vi gør opmærksom på, at en accept heraf forudsætter, at den indsatte samtykker og at politiet ikke udtaler sig herimod i det omfang, der er besøgsrestriktioner.