Politigårdens Fængsel

 

Politigårdens Fængsels nuværende indretning og benyttelse stammer fra 2004. Her blev fængslets 25 pladser taget i brug som en særlig arrestafdeling for blandt andet negativt stærke klienter.
Dette begreb dækker fx over indsatte, som optræder voldeligt eller alvorligt truende i de eksisterende stærkeafdelinger eller i arresthusene.

Det, som blandt andet er med til at gøre Politigårdens Fængsel til noget særligt i forhold til de andre af Københavns Fænglser, er, at de klienter her er underlagt langt flere sikkerhedsmæssige restriktioner.
Det betyder fx, at en klient på Politigårdens Fængsel kun må have fællesskab med én anden klient. Der er dermed aldrig låst mere end 2 klientere ude af gangen.