Hvis du skal indbetale penge til en indsat i Københavns Fængsler, skal det gøres via kontooverførsel.

Pengene skal overføres til Danske Bank på:

  • Reg.nr. 0216
  • Kontonr. 4069142338

Hvis du bor i et andet land end Danmark, skal følgende også oplyses:

  • Swift: dabadkkk
  • Iban: Dk8202164069142338

Pårørende, der overfører penge, skal IKKE notere en lille hilsen - men SKAL skrive den indsattes fulde navn og cpr.nr. i tekstfeltet. Er dette ikke noteret, vil pengene ikke blive indsat på kontoen og pengene vil blive returneret til afsender.

Bemærk venligst, at indsatte bliver ikke automatisk underrettet om at der er blevet overført penge til deres konto.