Hvis du skal indbetale penge til en indsat i Københavns Fængsler, skal det gøres via kontooverførsel.

Pengene skal overføres til Danske Bank på:

  • Reg.nr. 0216
  • Kontonr. 4069142338

Hvis du bor i et andet land end Danmark, skal følgende også oplyses:

  • Swift: dabadkkk
  • Iban: Dk8202164069142338

Pårørende, der overfører penge, skal IKKE notere en lille hilsen - men SKAL skrive den indsattes fulde navn og cpr.nr. i tekstfeltet.

Kan indsatte ikke identificeres vil pengene blive placeret på en midlertidig konto og hvis muligt returneres pengene efterfølgende til afsender. (Vi kan ikke se afsenders kontonr. på banken og derfor kan vi ikke returnere pengene).

Henvendelser vedrørende indbetalinger, der ikke er registreret på indsatte konto, skal ske skriftligt via mail til LRessource.KOLS-Hovedstaden@kriminalforsorgen.dk

Ved henvendelsen skal der oplyses følgende: Afsenders navn, beløb, dato for overførelse samt tekst på indbetalingen. Bemærk venligst, at indsatte bliver ikke automatisk underrettet om at der er blevet overført penge til deres konto.