Projekt Over Muren 

 
Projekt Over Muren (POM) er et behandlingsprogram under kriminalforsorgen.
 
Projekt Over Muren tilbyder behandling til alle indsatte i Københavns Fængsler, der har et selvoplevet misbrug af stoffer eller alkohol, og et ønske om at nedsætte eller stoppe dette. Projektets overordnede mål er at tilbyde en professionel behandling med henblik på at støtte og motivere den enkelte bruger til at skabe positive forandringer i sit liv. I projektet arbejder vi på at afklare, motivere og behandle nuværende og tidligere stofmisbrugere og hjælpe dem på vej videre i behandling i frihed eller til behandling under afsoning.