Visitation med Narkohund

Det er et vilkår for at få besøgstilladelse til Københavns Fængsler, at pårørende lader sig undersøge af én af Kriminalforsorgens specialtrænede hunde eller af fængselspersonale. 

Den 1 juni 2011. blev det muligt jf. Straffuldbyrdelsesloven, at anvende narkotikahunde til at søge mod personer, hvilket indebærer, at det i lukkede fængsler og arresthuse, herunder Københavns Fængsler er et vilkår for besøgstilladelsen, til at lade sig undersøge af hund. Personsøgning med hund kan gennemføres på baggrund af en konkret mistanke eller som et led i en rutinemæssig eller stikprøvevis kontrol.

Se hvordan det rent praktisk udføres ved, at klikke på billedet til højre.