Mission, vision og værdier

Mission

Københavns Fængslers mission er at sikre, at de afgørelser, som domstolene har truffet, gennemføres på grundlag af gældende love og regler.

Vi skal sikre, at indsatte ikke undviger og at kriminaliteten ikke fortsætter under fængslingen - hverken i forhold til samfundet uden for fængslet eller overfor medindsatte eller ansatte. Kontrol og sikkerhed er derfor centrale elementer i vores opgaveløsning.

Vi skal samtidigt støtte og motivere de indsatte til at komme ud af deres kriminalitet. Det forudsætter, at den indsatte føler sig tryg, at han får viden og kompetencer til at håndtere livet i fængslet og et perspektiv på sit liv efter fængslingen.

Vision

Københavns Fængslers vision er "Bedre videre". I alt, som vi foretager os, ønsker vi fokus på, at den indsatte kommer "Bedre videre" i livet.

Vores tilgang er hele tiden at holde opgaven i centrum, og at en professionel opgaveløsning er forudsætningen for at sikre et godt miljø for indsatte og ansatte.

 

Værdier

Vi arbejder ud fra værdierne: troværdighed - ansvarlighed - konsekvens - empati.

På Københavns Fængsler har vi fokus på at få tydeliggjort rammerne for dagligdagen i fængslet, således at der bliver færrest mulige konflikter i forholdet til medindsatte og fængslets medarbejdere.


I arbejdet med støtte og motivation vil vi udvikle indsattes attituder og adfærd, således at de ikke er en hindring for ønsket om at komme ud af et evt. misbrug og i at få uddannelse, som kan støtte til et liv uden kriminalitet.