Materiale til børn af indsatte

Vestre Fængsels børneansvarlige stiller dette materiale til rådighed for børn af indsatte, samt deres pårørende. 

Hvad er bedst for børnene - Direktoratet for Kriminalforsorgen

Børneansvarlige - Brochure til pårørende 

Billed- og malebogen "Her bor jeg" er udarbejdet til de forskellige fængsler og arresthuse i København.

Her bor jeg - Vestre Fængsel

Her bor jeg - Blegdamsvejens Arrest

Her bor jeg - Politigårdens Fængsel