Målgruppe 

Projekt Over Murens målgruppe er som udgangspunkt alle indsatte i Københavns Fængsler, som har et selvoplevet misbrug af stoffer og / eller alkohol, og et ønske om at nedsætte eller stoppe deres misbrug. Nedenfor kan du læse om kriterier for inklusion, eksklusion samt projektets særlige fokus.

Inklusionskriterier

Alle indsatte i Københavns Fængsler uanset

-          Domsstatus (afsonere og varetægtsfængslede) 

-          indsættelsessted (Vestre fængsel, Blegdamsvejens Fængsel og Politigården)  

-          afdeling (sygehuset, isolationsafdeling, afdeling for stærke indsatte, kvindeafdelingen m.fl.) 

-          alder, køn, etnicitet, religion og immigrationsstatus 

 Dog er det en forudsætning, at deltageren taler godt dansk eller engelsk. Desuden skal deltagere have et reelt ønske om at forbedre deres livssituation. 

Eksklusionskriterier 

 Alle indsatte der, 

-          af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan være alene med en behandler

-          har sproglige barrierer, som vanskeliggør den mest basale behandlingsindsats

-          er så fysisk eller psykisk svækket, at det vanskeliggør gennemførelsen af et behandlingsprogram.

-          af fængselsledelsen bliver frataget muligheden for at indgå i projektet, eksempelvis af disciplinære årsager

-          ikke underskriver en samtykkeerklæring  

-          ikke underskriver en samarbejdsaftale med projektet

-          ikke lever op til samarbejdsaftalens vilkår 

kan ikke modtage behandling i Projekt Over Muren

 Projektet har fra 2010 haft særligt fokus

-          unge mellem 18 og 25 år 

-          indsatte med anden etnisk baggrund

-          systemukendte - dvs. brugere, som ikke tidligere har været i behandling i frihed eller under afsoning

-          hashmisbrugere, som ønsker at stoppe eller minimere deres misbrug