Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os. Institution Københavns Fængsler består af flere lokationer og afdelinger. Herunder er oplistet flere relevante adresser, telefonnumre og e-mailadresser.

Vestre Fængsel Blegdamsvejens Fængsel Politigårdens Fængsel Nytorvs Fængsel

Vigerslev Allé 1D
DK - 2450 København SV

Telefon: 7255 5000
Fax: 7255 5002
 

E-mail:
vestre.faengsel@krfo.dk

 

Vejviser

 

Blegdamsvej 6
DK - 2200 København N

Telefon: 7255 5000
Fax: 7255 5016
 

E-mail:
blegdamsvejens-arrest@krfo.dk

 

Vejviser

 

Otto Mønstedsgade 2, Port 4
DK -1571 København V

Telefon: 7255 5000 
Fax: 7255 5017
 

E-mail:
vestre.faengsel@krfo.dk

 

Vejviser

 

Nytorv 21
DK - 1450 København K.

Telefon: 72 55 54 70
Fax: 7255 5019


E-mail:
vestre.faengsel@krfo.dk

 

Vejviser

 

EAN-fakturering

Institution Københavns Fængsler har følgende lokationsnummer
EAN-Nummer: 5798000126046
CVR-nummer: 53383211
PNR: 1003393592
Myndighed: JUSTITSMINISTERIET
Adresse: Institution Københavns Fængsler, Vigerslev Allé 1D, DK-2450 København SV

Elektronisk fakturering

Den 1. februar 2005 trådte loven om elektronisk fakturering i kraft. Det indebærer, at alle offentlige myndigheder skal modtage deres fakturaer elektronisk i formatet OIOXML. Alle leverandører til det offentlige, det være sig private som offentlige leverandører, skal fremsende deres fakturaer elektronisk til det offentlige i OIOXML-format.

Handel med Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen har siden den 1. februar 2005 været i stand til, at modtage elektroniske fakturaer fra vores leverandører.

Det betyder følgende for virksomheder der handler med Institution Københavns Fængsler

Regninger sendes i elektronisk form, hvis virksomheden har et system, der kan lave regninger i det rette elektroniske format - "OIOXML". Almindelige papirfakturaer skal derimod sendes til et Læs Ind-bureau, der sørger for at omforme fakturaen til elektronisk form og sende den videre til Københavns fængsler.

Både elektroniske fakturaer og papirfakturaer skal indeholde en række nye oplysninger.

Hvad skal der stå på fakturaen?

Uanset om fakturaen sendes elektronisk eller virksomheden benytter Læs Ind-bureau, skal regningen fra 1. februar 2005 være påført modtagerens EAN-lokationsnummer, der sikre at fakturaen når frem til rette sted.

Har Institution Københavns Fængsler afgivet en ordre, skal fakturaen endvidere indeholde ordrenummer og personreference. Det er vigtigt, at virksomheden husker at få disse oplysninger med på fakturaen. Hvis I glemmer nogle af dem - eller hvis der er nogle af de øvrige ovennævnte krav, I ikke overholder - har kriminalforsorgens institutioner lov til at udsætte betalingen, indtil tingene er bragt på plads.

Virksomheden bedes ligeledes være opmærksomme på at eventuelle underbilag p.t. ikke kan sendes sammen med den elektroniske regning. Disse oplysninger bedes fremsendt særskilt på E-mail eller almindelig post med tydelig anmærkning af hvilken faktura det drejer sig om.

Vi takker på forhånd for velvilligt samarbejde, som gerne skulle resultere i mere effektive arbejdsgange for begge parter.