Ubesatte tjenester

Ubesatte tjenester er tilgængeliggjort på denne side, således personalet - uafhængigt af arbejdsnetværket og påkrævet login - har mulighed for at se hvilke ubesatte tjenester der p.t. er og derudfra tilrettelægge sin egen tjeneste bedst muligt.

Opdatering af denne side foretages primært i dagtimerne.

Det er tjenestelisteførerene i de forskellige afdelinger der er ansvarlige for opdateringen og sikring af at indholdet altid er ajourført bedst muligt.