Indlevering af CD, DVD og Playstation spil

Fra december 2017 skal CD'ere, DVD'ere samt Playstation spil ompakkes til CD lommer. Således kan der ikke indleveres CD og DVD covers til indsatte.

På Københavns Fængsler kan der indleveres følgende:

DVD

Originale DVD’er i ubrudt originalemballage kan indleveres mod fremvisning af kvittering.

CD

Originale CD’er i ubrudt originalemballage kan indleveres mod fremvisning af kvittering.

Spil til PlayStation 2

PS2 spil kan indleveres mod fremvisning af kvittering. Brugte PS2 spil tillades, f.eks. fra Accord.

PS3 og PS4 spil kan ikke indleveres.

Ompakning til CD lommer

Den pårørende får udleveret et antal papirlommer i Indleveringen, som CD/DVD/spil skal indleveres i. Fængslet afholder udgiften til papirlommer.

Det er den pårørende selv, som skal skifte CD/DVD/spil over fra cover til papirlomme. Den pårørende skal herefter tage covers med hjem igen.

Reglerne om indsattes egne genstande og penge findes i straffuldbyrdelseslovens § 36 og i genstandsbekendtgørelsen.

Varetægtsarrestanter er omfattet heraf.