I besøgsrummet

Efter visitationen bliver du som besøgende vist hen til det rum, hvor besøget skal foregå.
Hvis der deltager børn i besøget, er der indrettet særlige besøgsrum, hvor der er legetøj mv.

Inden besøgstiden er gået, skal den indsatte og du sørge for, at besøgsrummet efterlades rent og pænt til de næste besøgende. Herefter bliver den indsatte hentet og visiteret, og fulgt tilbage til sin celle.