Hverdagen som klient

Københavns Fængsler er Danmarks største arresthus og lukkede fængsel. Det betyder, at langt de fleste indsatte er varetægtsarrestanter, der sidder fængslet, inden og/eller mens deres sag behandles af en domstol.

Hovedparten af de ca. 550 klienter på Københavns Fængsler sidder i såkaldte fællesskabsafdelinger. Det betyder bl.a., at de har ret til fællesskab med de andre klienter på afdelingen og kan gå på arbejde eller i skole.

Trapper i fløjen

Der er dog også visse klienter, der sidder i isolation. Hvis en klient isolationsfængsles, kan det bl.a. være af hensyn til politiets efterforskning.

På Københavns Fængsler er der ansat en lang række af forskellige faggrupper til at tage sig af arbejdet med klienterne. Udover fængselsbetjente er der bl.a. også ansat både læger,sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, værkmestre, gejstligt personale mm.

Hverdagen i et fængsel er i høj grad bygget op omkring en række fastlagte rutiner, og hver dag er som udgangspunkt meget ens. Du kan læse mere om en helt almindelig hverdag som klient på Københavns Fængsler på de næste sider:

Herover:
En fællesskabsafdeling.