Forsvarerbesøg på Vestre Fængsel

Du kan som beskikket forsvarer besøge dine klienter i Besøgscenteret på Vestre Fængsel.

Grundet efterspørgsel herom, er forsvareres mulighed for at bestille besøgsrum blevet afskaffet (vedr. Politigårdens Fængsel - se venligst under bemærk). Således må beskikkede forsvarere fremadrettet tilkendegive deres ønske om at besøge klienter, ved fremmøde i Besøgscenteret. Der må derfor forventes øget ventetid, navnligt i perioder med spidsbelastning. Husk at medbringe ombeskikkelser/fuldmagter såfremt det er aktuelt.

Ugedag Åbningstider Ankomst senest kl.

Åbningstider i Besøgscenteret på Vestre Fængsel

Mandag - Torsdag 08.00 - 19.15 18.45
Fredag 08.15 - 17.30 17.00
Lørdag (Lukket) (Lukket)
Søn- og helligdage 10.00 - 15.45 15.00

Alternative kontaktmuligheder til klienterne 

Beskikkede forsvarere kan få telefonisk kontakt til deres klienter via 72 55 50 00. Endvidere kan der sendes forsvarerbreve til: Københavns Fængsler, Vigerslev Allé 1, 2450 København SV.

Parkering

Beskikkede forsvarere kan parkere gratis ved anvendelse af parkeringstilladelse. Tilladelsen kan udlånes af Besøgscenteret i forsvarerbesøgets varighed.