Ellebæk

I forhold til kriminalforsorgens øvrige institutioner adskiller Ellebæk sig bl.a. ved, at man som udgangspunkt alene huser udlændinge. 

Nuværende kapacitet: 118 pladser + 18 pladser i bufferafdeling.


Personale til at opretholde den daglige drift består bl.a. af

  • Ledelse
  • ca. 49 fængselsbetjente
  • værkmestre
  • sygeplejersker
  • kontorpersonale
  • lærer
  • pædagog

i alt ca. 77.