Breve

Det er vigtigt, at navn og adresse (også gerne fødselsdag) er skrevet tydeligt for at undgå fejlekspedition og dermed unødig forsinkelse.

Brevkontrol

Hvis politiet har bestemt, at en klient skal have brevkontrol, vil breve til og fra klienten blive læst af politiet. Der må derfor forventes en vis ventetid.

Udlevering af breve til klienter

Alle breve til klienter vil blive åbnet - i klientens påsyn - af personalet, som kontrollerer, at brevet ikke bruges til indsmugling (f.eks. af narkotika).

E-mails

Klienter på Københavns Fænglser har ikke adgang til Internettet, og det er derfor ikke muligt at sende en e-mail til en klient på Københavns Fængsler.
Af ressourcemæssige årsager har fængslet ikke mulighed for at fordele mails til klienter, som sendes til fængslets mailadresser.