Besøgstilladelse til ukontrolleret besøg

En klient på Københavns Fængsler kan som udgangspunkt få besøg en gang om ugen.
Det er klienten, der skal sørge for at sende en besøgstilladelse til den eller de personer, som han/hun ønsker at få besøg af. Besøgstilladelsen kan ikke udleveres ved personlig henvendelse i indleveringen.

Et besøg kan max. bestå af 3 besøgende (inklusiv børn). Bemærk at der kun tillades egne børn, børnebørn, søskende, niecer og nevøer.
Børn skal have særlige besøgstilladelser.
Børn kan få adgang til fængslet, såfremt forældremyndighedsindehavere giver skriftligt samtykke samt de følges med en voksen.

Når du har modtaget besøgsanmodningen, udfylder og underskriver du den, herefter sendes den til:

Københavns Fængsler
Besøgsafdelingen
Vigerslev Alle 1D
2450 - København SV.

Besøgsafdelingen behandler så din anmodning, blandt andet kontrolleres du i Kriminalregisteret.
Ekspeditionstiden for en besøgsanmodning er normalt 5-7 hverdage.
Du skal selv henvende dig via telefon, for at høre om du er blevet godkendt. Ved afslag af besøgsanmodningen, vil du modtage et brev fra Københavns Fængsler.

Besøg af pårørende fra udlandet

Besøg af pårørende fra udlandet kan foregå i Besøgscenterets åbningstid.
Her er det ikke nødvendigt med en besøgstilladelse, men du skal kunne vise pas og billet på indrejsen til Danmark.
Derudover skal du have sendt en ren straffeattest til os i forvejen fra det land, som du er bosiddende i eller medbringe en straffeattest, der er oversat til engelsk. Det er meget vigtigt, at der ringes og reserveres tid til besøg, før der rejses til Danmark!

OBS - ved alle besøg gælder: 

Husk gyldig billedlegimation med vellignende foto (pas, kørekort, opholdstilladelse m. foto eller borgerkort). Børn under 10 år kan få adgang ved at fremvise sygesikringsbevis.

Såfremt en besøgende ikke kan legitimere sig med gyldig billedlegitimation med vellignende foto, vil den besøgende blive afvist.