Besøgskontrol/Politibesøg

Hvis en klient har besøgskontrol, dvs. at besøget overvåges af politiet, så er proceduren for at bestille besøg anderledes end, hvis en klient ikke har besøgskontrol.

Hvis det er Københavns Politi, der har sagen, så er proceduren således:

 • Den besøgende kontakter først politiets sagsbehandler for at få godkendelse til at bestille et besøg.

 • Herefter skal den besøgende kontakte ’Besøgskontrollen’ på tlf. 35 21 92 94 eller mail: kbh-vf@politi.dk og bestille en besøgstid. Telefontiden er mandag-fredag kl. 09.00-11.00.

 • Besøg kan bestilles til indeværende uge samt de efterfølgende to uger. Der er dog begrænsninger i forbindelse med helligdage.

 • Der kan således fx sendes en mail fredag kl. 11.00 i uge nr. 1. Mailen vil blive læst af besøgskontrollen mandag i uge nr. 2. Det er således muligt at bestille en tid til besøg i uge 2 ( dvs. den indeværende uge) samt uge nr 3 og nr 4.

 • Ved bestilling af besøg via mail, anføres i emnefeltet den indsattes: efternavn, fornavn og fødedata. Endvidere skal der i e-mailen oplyses navn, fødedata og mobilnummer for de besøgende. Hvis en tolk ønskes, oplyses dette også i mailen.

 • Ændringer vedrørende besøg bedes oplyst til besøgskontrollen senest hverdagen før kl. 09.00.

 • Et besøg er af ca. en times varighed. En klient kan have besøg af maksimalt to personer ad gangen. (Enten 2 voksne eller 1 voksen og 1 barn.)

 • Husk gyldig billedlegimation med vellignende foto (pas, kørekort, opholdstilladelse m. foto eller borgerkort). Andre former for legitimation er ikke gyldigt. Børn under 10 år kan få adgang ved at fremvise sygesikringsbevis.

  Såfremt en besøgende ikke kan legitimere sig med gyldig billedlegitimation med vellignende foto, vil den besøgende blive afvist.

 • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller at ryge tobak i forbindelse med besøget.

 • Tidlig tidsbestilling er ikke en garanti for at besøget vil blive godkendt. Politiets forslag til en besøgstid, er ikke bindende før en aftale er indgået og endeligt godkendt. Ikke godkendte besøgstider kan blive overført til en venteliste. Retsmøder, flytninger, sygebesøg mv. kan aflyse besøget. Den besøgende bør derfor jævnligt tjekke sin indbakke for aflysninger eller ændringer af besøg.

 • Besøg hos klienter med besøgskontrol kan afholdes på følgende tidspunkter:

  Vestre Fængsel:

 • Mandag til torsdag kl. 08.45-09.45, kl. 10.15-11.15, kl. 12.00-13.00 og kl. 13.30-14.30.

Blegdammens Fængsel:

 • Mandag-torsdag kl. 10.45, kl. 12.15, kl. 13.30 og kl. 14.45.

Andre politikredse

 • Du skal kontakte den pågældende politikreds, der har sagen og anmode om at få lov til at besøge klienten
 • Den pågældende politikreds kan derefter vælge at booke tid til besøg hos Københavns Fængslers besøgsafdeling eller anmode om at få klienten kørt til dem, når besøget skal holdes.

Afviklingen af et besøg på Københavns Fængsler foregår her efter Københavns Fængslers gældende retningslinjer for besøg - se mere her.

Andre institutioner

Besøg hos klienter på Politigårdens Fængsel og Sønderbro sker efter aftale.