Sådan foregår et besøg

Klienter i Københavns Fængsler har som udgangspunkt ret til et ugentligt besøg af en times varighed. Indsatte, som har afsonet i mere end 6 måneder, kan dog søge om to ugentlige besøg.

Som oftest er besøget ukontrolleret, men både politiet og Københavns Fængsler kan i visse tilfælde modsætte sig besøg eller bestemme, at besøget skal kontrolleres.

Klienten har altid ret til ukontrolleret besøg af en beskikket forsvarer.

Ankomst til besøg

Når du som besøgende ankommer til Vestre Fængsel, skal du henvende dig i Besøgscenteret, der ligger til venstre for porten. Her skal du fremvise gyldig billedlegimation med vellignende foto (pas, kørekort, opholdstilladelse m. foto eller borgerkort). Børn under 10 år kan få adgang ved at fremvise sygesikringsbevis. Såfremt en besøgende ikke kan legitimere sig med gyldig billedlegitimation med vellignende foto, vil den besøgende blive afvist.

Du skal som det første trække et nr. fra nummerstanderen (Besøg til klient). Herefter skal du tage plads i venterummet og afvente, at du bliver kaldt ind.

Vi opfordrer til, at du kommer 15 minutter før besøget starter. Ved forsinkelse vil besøget blive aflyst.

Du kan under punkterne i højremenuen læse mere om, hvordan et besøg foregår.