Sådan foregår et besøg

Klienter i Københavns Fængsler har som udgangspunkt ret til et ugentligt besøg af en times varighed. Indsatte, som har afsonet i mere end 6 måneder, kan dog søge om to ugentlige besøg.

Som oftest er besøget ukontrolleret, men både politiet og Københavns Fængsler kan i visse tilfælde modsætte sig besøg eller bestemme, at besøget skal kontrolleres.

Klienten har altid ret til ukontrolleret besøg af en beskikket forsvarer.

Ankomst til besøg

Når du som besøgende ankommer til Vestre Fængsel, skal du henvende dig i Besøgscenteret, hvor du skal vise gyldig billedlegitimation så som pas, kørekort eller opholdstilladelse.

Du skal som det første trække et nr. fra nummerstanderen (Besøg til klient). Herefter skal du tage plads i venterummet og afvente, at du bliver kaldt ind.

Vi opfordrer til, at du kommer 15 minutter før besøget starter. Ved forsinkelse vil besøget blive aflyst.

Du kan under punkterne i højremenuen læse mere om, hvordan et besøg foregår.