Blegdamsvejens Fængsels historie

På det tæt bebyggede og beboede indre Nørrebro ligger Blegdamsvejens Fængsel, som er det ældste danske fængsel, der stadig benyttes.

Det kan måske undre mange, hvorfor man i sin tid har valgt at placere et fængsel netop her - dør til dør med "normale" mennesker. Men Blegdamsvejens Fængsel er over 150 år gammelt, og området vest for søerne havde dengang et helt andet udseende, end det har i dag.

Dengang var Blegdammen nr. 2 kendetegnet ved at have en passende størrelse, og terrænet lå højt med frie og lyse omgivelser, tør og fast beskaffenhed og med let adgang til Nørrebro. Grunden blev derfor fundet egnet til at bruges til opførelsen af et nyt ting- og arresthus.

Den 18. december 1848 stod Blegdamsvejens Fængsel så færdig - og fængslet blev indviet med pomp og pragt midt under 3-års krigen.

Det daværende byggeri bestod af to tinghuse med hovedfacade ud mod Blegdamsvej, som blev forbundet af en såkaldt arkadebygning, hvilket vil sige en slags søjlegang. Inde bagved disse blev arrestbygningen placeret.

Det varede dog ikke mange år, førend fængslet blev udvidet både i højden, længden og bredden. I 1880 blev der foretaget en 3 etagers tilbygning + ny ringmur, og i 1907-13 gik man atter i gang med at ombygge og modernisere fængslet. Blandt andet blev facaden ud mod Blegdamsvej ændret til den, vi kender i dag.

På trods af fængslets høje alder er det et ganske velfungerende fængsel. Der er naturligvis altid noget, der skal udskiftes og vedligeholdes, men det vil altid være tilfældet med en bygning med 150 år på bagen.