Hvad er en børneansvarlig?

Hver dag er der i gennemsnit 4.500 børn, der har en mor eller far i fængsel. Børn af fængslede har forhøjet risiko for selv at blive kriminelle, og desuden oplever mange børn savn, skam, ensomhed og mobning, i forbindelse med at deres forældre er fængslet.

Derfor gør Kriminalforsorgen meget, for at børnene har gode muligheder for at besøge deres forældre i fængsel eller arresthus, og for at besøgene bliver en god oplevelse for både børn og voksne.

Børneansvarlige
Som en del af flerårsaftalen blev der i 2013 udpeget børneansvarlige i alle fængsler og arresthuse. På Københavns Fængsler har vi to børneansvarlige, som du er velkommen til at tage kontakt til.

De børneansvarliges overordnede opgave er at iværksætte tiltag, som styrker relationen mellem de indsatte og deres børn, og forbedre vilkårene for de børn, som kommer på besøg i fængsler og arresthuse for at besøge deres far eller mor.

Økonomisk støtte til transport ved besøg med børn
I nogle tilfælde kan du søge om økonomisk støtte, når børn skal på besøg i et fængsel eller arresthus. Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til det fængsel eller arresthus, hvor den indsatte opholder sig. Hvis du har fået bevilget støtte, skal du medbringe et transportbilag ved besøget. Du kan hente ansøgningsskema og transportbilag her:

Hent ansøgningsskema
Hent transportbilag
Hent folder om transportstøtte