Sektion 1

Sektionen består af belægsafdelingerne Sydfløjen, NordfløjenØstfløjen samt Politigårdens Fængsel.

På belægsafdelingerne er klienterne indsat, mens de for størstedelens vedkommende venter på eller er i gang med at få behandlet deres sag i retten.